Kilian Jornet i Marie Curie

Avui hem assajat diferents passos de ball i després hem fet relaxació, practicant també alguna postura de ioga.

Anuncis