Edat Moderna i Edat Contemporània

Avui hem jugat per racons:

  • Cuineta
  • Pissarra
  • Escenari amb pilotes, tubs i gots de plàstic.
  • Plastilina