Molins i Ósses

Avui la classe dels molins hem fet psicomotricitat tot saltant al trampolí.

Avui la classe de les ósses hem fet joc heurístic, hem jugat amb botellles i palletes.