Reciclatge i Bicicletes

Avui l’aula de les bicicletes hem jugat amb un escenari fet amb tubs de cartró de diferents mides i taps de suro.

A l’aula del reciclatge hem jugat amb un escenari creat amb caixes, palletes i bobines de fil. I les possibilitats de joc han estat moltes.