Reciclatge i Bicicletes

Avui hem fet construccions amb peces grans. Hem construÏt cases, carreteres, cotxes,…… som uns artistes!!