Boscos, Molins i Òsses

BOSCOS

Avui hem jugat amb un escenari amb bolsos, moneders i diferents objectes per posar-los dins(rulos, claus,…). Hem estat bastant entretinguts!!!!

MOLINS I ÒSSES

Avui hem esperimentat amb un escenari de matrerial reciclat(botelles, tubs, taps de suro i rodets) al pati.