Serengueti

Hem estimulat els nostres sentits amb diferents materials: terra sensorial, llums (que ens han captivat!), coixí calent de llavors, taps de diferents textures i música.