Serengueti

Hem pintat amb els animals de la classe i amb pintura negra, vermella i groga les petjades dels animals del Serengueti!