Yellowstone

Hem jugat en un escenari fet amb l’arc iris i fustes de diferents formes i colors.