Serengueti

Escampem la pintura de colors amb les mans i els peus per l’interior del paper de bombolles.