Serengueti

Hem acabat el nostre detall de Sant Jordi i hem jugat amb l’arc iris de fusta de colors i cotxes, fents anar la nostra imaginació.