Mercat i Necarina atlètica

Un dels aparells de la gimnàstica rítmica són les cintes i nosaltres avui hem començat a elaborar la nostra: pintem amb pintura fluorescent els pals de fusta on després hi enganxarem cinta satinada.