Normativa

Quan hem de viure i conviure en grup és necessari saber què cal fer i qui ho ha de fer. L’equip de l’escola apostem pel funcionament següent:

CALENDARI I HORARI
El nostre calendari és el que marca el Departament d’Ensenyament. A fi de mantenir el bon funcionament de l’escola, de no trencar el ritme del vostre fill/a, de la resta d’infants del centre i de les activitats que duen a terme les educadores, heu de ser sempre puntuals.

L’horari de l’escola és:

 • De 8:00 a 9:00 // Horari matiner
 • De 9:00 de  16:30  // Horari ordinari d’escola
 • De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 16:30 // Horari d’escola sense dinar

ALIMENTACIÓ
L’Elies elabora el dinar a l’escola, aquest és variat i equilibrat tenint en compte les necessitats individuals de cada infant.

Els Horaris aproximats dels àpats:

 • Palet de pa // 9:30
 • Dinar // Entre 11:45 i 13:00
 • Tastet d’aliments per la tarda // 15:30

SALUT I ALIMENTS
Quan estem malalts, el que més desitgem és la tranquil.litat de casa. Us demanem que vetlleu perquè els infants puguin gaudir d’aquest dret quan no es troben prou bé.

L’escola avisarà a la família si el nen/a es posa malalt durant l’estada al centre, perquè el vingueu a buscar.

L’equip de l’escola bressol és personal educatiu, no sanitari ni mèdic. Per tant, no s’administrarà cap medicament sense la recepta del pediatra on digui la freqüència, la dosi i la durada del medicament i una autorització signada pels pares/tutors.

En cap cas es subministraran antitèrmics i/o antibiòtics.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La comunicació entre la família i l’escola és molt important. A l’escola bressol es potencia amb:

 • Tutories amb les famílies
 • Reunions amb les famílies
 • Diàleg diari amb les mestres
 • Pissarra, on hi ha anotada l’activitat que s’ha treballat cada dia
 • Graelles diàries d’informació, on es pot trobar: el que ha menjat l’infant, el temps que ha descansat i el control d’esfínters
 • Taulell d’anuncis de l’AMPA
 • Trobades i festes durant el curs
 • Circulars
 • Instagram @ebmalcarras
 • Blog de l’escola ebmalcarras.com.

ECONOMIA
La matrícula es pagarà un cop al curs ( durant el mes de juny). Un cop formalitzada la matrícula, l’import d’aquesta no podrà ésser retornat.

Les mensualitats es passaran pel banc del 5 al 10 de cada mes.

En cas de manca de pagament de la quota durant el període de dos mesos, es requerirà als pares per escrit, i en cas de no abonar els pagaments pendents, es donarà de baixa a l’infant.

MATERIAL
Tots els nens han de portar:

 • Un sac o motxilla amb roba de recanvi ( una muda, un jersei, uns pantalons i uns mitjons )
 • Un got de plàstic
 • Una tovallola de mans
 • Dos paquets de tovalloletes amb tapa de plàstic
 • Una pinta
 • Una caixa de mocadors de paper
 • Un coixí
 • Una bossa de palets de pa
 • Una caixa de 100 guants de làtex

Els nens que porten bolquers, han de portar:

 • Un paquet de bolquers
 • Una pomada

Els nens que es queden a dinar, han de portar:

 • Un pitet amb goma
 • Un llençol (s’adquireix a l’escola)
 • Un llençol per tapar-se

NOTA: Recordeu que tota la roba i objectes han d’anar marcats!