Preinscripció i matrícula

El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressols municipals està regulat per la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

PREINSCRIPCIÓ

Calendari
El calendari per realitzar la preinscripció del Curs 2023-2024 serà el següent:

 • Publicació de l’oferta de places: 3 de maig
 • Presentació de les sol.licituds : del 8 al 19 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem // 1 de juny
 • Reclamació a les llistes amb el barem //  Del 2 al 8 de juny
 • Sorteig de desempat// 9 de juny
 • Publicació definitiva d’admesos // 15 de juny
 • Reunió de matrícula// 15 de juny
 • Període de matriculació // Del 19 al 22 de juny

Documentació
La documentació que cal presentar:

 • Sol.licitud de preinscripció 
 • Protecció de dades personals 
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare

En el cas d’haver d’al.legar criteris de puntuació es requerirà el justificant corresponent).

Com realitzar la preinscripció telemàtica*

 1. Descarregueu-vos i ompliu la sol.licitud de preinscripció i el full de protecció de dades personals (trobareu l’enllaç a l’apartat anterior).
 2. Escanejeu o fotografieu tota la documentació.
 3. Envieu-la a c5008819@xtec.cat 

*Us anirem informant

Informació d’interés

MATRÍCULA*

El període de matrícula serà del 19 al 22 de juny. La documentació per formalitzar la matrícula:

 • Una fotografia actual del nen/a mida carnet
 • Certificat mèdic
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Fotocòpia del número de compte bancari
 • Document de tresoreria
 • Targeta sanitàcia de l’infant

*Us informarem del procés de matriculació a la reunió del dia 15 d ejuny.