Preinscripció i matrícula

El procés d’admissió d’alumnes a les escoles bressols municipals està regulat per la normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

PREINSCRIPCIÓ
Les famílies del municipi seran informades per correu de la celebració de la Jornada de Portes Obertes de l’EBMA i durant aquesta se us informarà de les dates de preinscripció i se us donarà dia i hora per presentar-la.

El calendari per realitzar la preinscripció del Curs 2018-2019 serà el següent:

 • Presentació de les sol·licituds // Del 30 abril a l’11 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem // 22 de maig
 • Sorteig de desempat // 24 de maig
 • Reclamació a les llistes amb el barem // 23 de maig
 • Publicació definitiva d’admesos // 1 de juny
 • Període de matriculació // Del 5 al 8 de juny

La documentació que cal presentar:

 • Sol·licitud de preinscripció omplert
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen/a (TSI)

En el cas d’haver d’al.legar criteris de prioritat (família nombrosa, renda mínima d’inserció, discapacitat de l’alumne o algun dels seus familiars, malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic de l’alumne…) es requerirà el justificant corresponent.

MATRÍCULA
Posteriorment es celebrarà una reunió amb les famílies admeses el dilluns 4 de juny a les 17:00h per explicar el funcionament de l’Escola i aclarir diferents dubtes. Al finalitzar la reunió es donarà dia i hora per formalitzar la matrícula al centre.

La documentació per formalitzar la matrícula:

 • Una fotografia actual del nen/a mida carnet
 • Certificat mèdic
 • Fotocòpia del llibre de vacunes
 • Fotocòpia del número de compte bancari
Anuncis